Sverige stämt för bristande spellagar

Det var i slutet av år 2014 som EU-kommissionen valde att stämma Sverige med anledning av de nationella lagar och riktlinjer som reglerar online betting och online poker i Sverige. EU-kommissionen menar att de svenska myndigheterna valt att blunda för de tillsägelser som vid upprepade tillfällen riktats mot landets idag, enligt EU, bristfälliga lagar. Man menar att dessa genast måste ses över.

I dagsläget får enbart svenska och statligt ägda företag ägna sig åt den sortens verksamhet i Sverige. EU-kommissionen har i ett uttalande sagt:

”Sweden is referred to the Court of Justice for imposing restrictions on the organization and promotion of online betting services in a way which is inconsistent with EU law. Changes to the Swedish gambling law in order to make it compliant with EU law have long been envisaged but never implemented.”

Sverige ombads första gången år 2007 att se över sina spellagar redan år 2007 och har sedan dess fått flertalet tillsägelser gällande de rådande lagarna. Kanske är detta en bidragande orsak till att Sverige nu lagt som förslag att revidera sina spellagar för att motverka att internationellt licensierade online casinos marknadsför sig på ett bristfällig sätt. Förslaget lades fram den 30 mars år 2015 och föreslår bl a en förändring gällande granskning av online casinos med ambitionen om att i framtiden effektivisera processen och göra omedelbara böter möjliga. Regeringen har nyligen presenterats ändringarna, om de väljer att införa ändringarna av spellagarna är det inte förens den 1 januari år 2016 som dessa träder i kraft. Om så blir fallet kan beslutet komma att medföra konsekvenser för utlandsbaserade spelföretag som idag dominerar den svenska spelmarknaden.